FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Bid Modified notice

८०/८१ 09/27/2023 - 12:13

झो. पुल स्वीकृतीको आसायको सूचना ।

७९/८० 05/18/2023 - 16:39

आशयको सूचना ।

७८/७९ 02/16/2022 - 14:22

पुनः बोलपत्र आवाह्वान गरेको सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/13/2022 - 13:26

सिलबन्दि कोटेशन (रङ्गरोगन, इलेक्ट्रिसिटि, प्लम्बिङ)

७८/७९ 01/30/2022 - 08:20

Construction of Matsyapokhari Park

७८/७९ 01/12/2022 - 14:44

Chichila-Barkhe_Brihat Khanepani Ayojana

७८/७९ 01/02/2022 - 10:30

बोलपत्र मिति संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

७९/८० 07/28/2021 - 17:44 PDF icon Document 203.pdf

Invitation Bids for Construction of Hirak Park

७७/७८ 06/29/2021 - 11:03

बोलपत्र संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 05/25/2021 - 14:48 PDF icon बोलपत्र संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

आसयको सूचना। चिचिला बृहत खानेपानी, कुवापानी-चिचिला-बर्खे

७७/७८ 05/14/2021 - 20:05

Sealed Quotation of Construction of Guard House, Gumba kaptane

७७/७८ 05/14/2021 - 20:01

Total Station (Ts) क्याटलग विधिद्धारा खरिद सम्बन्धमा

७७/७८ 05/05/2021 - 15:27 PDF icon TotalStation(Ts) Notice

Construction of 5 Bed primary Hospital

७७/७८ 04/29/2021 - 10:28

Construction of Chichila Brihat Khanepani Aayojana, Kuwapani-Chichila-Barkhe

७७/७८ 04/04/2021 - 14:42

आशयको सूचना ।

७७/७८ 03/06/2021 - 12:07

मत्स्यपोखरी मूर्ती निर्माण (Stone Carving/Sculpture Works) सम्बन्धी १५ दिने सिलबन्दी दरभाऊपत्रको सूचना

७७/७८ 02/04/2021 - 12:29 PDF icon Magh 22_Udghosh Page_3.pdf

भूल सुधार सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/31/2021 - 18:18

Gumba Kaptane kuwapani khanepani Yojana

७७/७८ 01/26/2021 - 09:01

गुम्बाटोल कप्ताने हुरुरु संंक्रान्ते खानेपानी योजना

७७/७८ 01/24/2021 - 08:05

मल बिक्रेता छनौट सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 01/20/2021 - 19:55

कृषि सामाग्रीसँग सम्बन्धित सिलबन्दी दरभाऊपत्र

७७/७८ 01/06/2021 - 12:19

Catalogue विधिद्धारा Bike खरिद गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/01/2021 - 11:59

SQ for Laptop

७७/७८ 12/02/2020 - 05:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/07/2020 - 17:07 PDF icon 7-Page-19-K.pdf

वडा न. ५ को वडाकार्यालय भवन निर्माणको लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना ।

७७/७८ 08/11/2020 - 06:55

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतीको आशय सूचना

७६/७७ 06/05/2020 - 14:47

Invitation for SQ for Solar System

७६/७७ 06/04/2020 - 14:19

कागते खालिङगाउँ खानेपानीको सिलबन्दी दरभाऊ पत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/07/2020 - 13:53

Supply and Delivery of Computer and Printer

७६/७७ 02/03/2020 - 10:58

चिचिला गाउँपालिकाको भवन निर्माण कार्यको लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको बारे ।

७६/७७ 01/12/2020 - 15:47

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/04/2020 - 09:07

Invitation of Bid for Chichila-Devitar

७६/७७ 12/29/2019 - 11:30

सिल्बन्दी बोलपत्र (Supply of Computer and Printer) सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/05/2019 - 11:00

क्याटलग विधि द्धारा सवारी साधन (मोटर साईकल) खरिद सम्बन्धमा

७६/७७ 12/05/2019 - 10:56 PDF icon क्याटलग विधि द्धारा सवारी साधन (मोटर साईकल) खरिद सम्बन्धमा

३ न. वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान

७६/७७ 11/22/2019 - 14:02

१ न. वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 11/20/2019 - 13:38

RFP: Arun - 3rd

७६/७७ 08/13/2019 - 17:06 PDF icon RFP

Invitation of Bid for Upgrading of Chichila-Matsyapokhari-Devitar-sabhapokhari Road

७५/७६ 03/13/2019 - 08:02 PDF icon Bid for Invitation

Ts(Total Station) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र

७५/७६ 01/08/2019 - 17:53

Bids for supply and delivery Computers and Printers

७५/७६ 01/03/2019 - 15:12

सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा

७४/७५ 06/10/2018 - 18:44

क्याटलग विधी बाट मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 01/04/2018 - 11:55 PDF icon मोटर साईकल खरिद सूचना.pdf