FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा न. ५ को वडाकार्यालय भवन निर्माणको लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना ।

७७/७८ 08/11/2020 - 06:55

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतीको आशय सूचना

७६/७७ 06/05/2020 - 14:47

Invitation for SQ for Solar System

७६/७७ 06/04/2020 - 14:19

कागते खालिङगाउँ खानेपानीको सिलबन्दी दरभाऊ पत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/07/2020 - 13:53

Supply and Delivery of Computer and Printer

७६/७७ 02/03/2020 - 10:58

चिचिला गाउँपालिकाको भवन निर्माण कार्यको लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको बारे ।

७६/७७ 01/12/2020 - 15:47

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/04/2020 - 09:07

Invitation of Bid for Chichila-Devitar

७६/७७ 12/29/2019 - 11:30

सिल्बन्दी बोलपत्र (Supply of Computer and Printer) सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/05/2019 - 11:00

क्याटलग विधि द्धारा सवारी साधन (मोटर साईकल) खरिद सम्बन्धमा

७६/७७ 12/05/2019 - 10:56 PDF icon क्याटलग विधि द्धारा सवारी साधन (मोटर साईकल) खरिद सम्बन्धमा