FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Construction of Chichila Brihat Khanepani Aayojana, Kuwapani-Chichila-Barkhe

Construction of Chichila Brihat Khanepani Aayojana, Kuwapani-Chichila-Barkhe

आशयको सूचना ।

मत्स्यपोखरी मूर्ती निर्माण (Stone Carving/Sculpture Works) सम्बन्धी १५ दिने सिलबन्दी दरभाऊपत्रको सूचना

मत्स्यपोखरी मूर्ती निर्माण (Stone Carving/Sculpture Works) सम्बन्धी  १५ दिने सिलबन्दी दरभाऊपत्रको सूचना

दस्तावेज: 

भूल सुधार सम्बन्धमा ।

चिचिला गाउँपालिकाले मिति २०७७/१०/१३ गते मध्यान्ह राष्ट्रीय दैनिकमा प्रकाशित Invitation for Bids for Construction of Gumba Kaptane Kuwapani Khanepani Yojana शिर्षकको विज्ञापनमा First Date of publication:2077/10/13 हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले भूल सुधार गरिएको छ ।