FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा स्तरीय योजना सूचीः २०७७-७८

७७/७८ 08/02/2020 - 13:05 PDF icon चिचिला वडा स्तरीय योजना

गाउँपालिका स्तरीय योजनाः २०७७-७८

७७/७८ 07/31/2020 - 12:48 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय योजना

आ.व.२०७६/७७ को थप नयाँ योजनाहरुको सूची

७६/७७ 05/22/2020 - 17:23 PDF icon योजनाहरुको सूची

आ.व. २०७६/०७७ को वडागत योजना सूची

७६/७७ 07/01/2019 - 16:00 PDF icon वडागत योजना सूची - २०७६-०७७

आ.व. २०७६/०७७ को गाउँपालिका स्तरीय योजना सूची

७६/७७ 07/01/2019 - 15:58 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय योजना सूचीहरु

आ.व. ७५/७६ को योजना तथा परियोजनाहरु

७५/७६ 08/02/2018 - 11:11 PDF icon योजना सूची २०७५-७६.pdf

योजना तर्जुमा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

७४/७५ 06/21/2018 - 21:58 PDF icon योजना तर्जुमा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

आ.व. ७५/७६ को लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस भएका योजना तथा परियोजनाहरु

७४/७५ 06/13/2018 - 07:58 PDF icon योजनाहरु.pdf

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय योजनाहरु

७४/७५ 05/17/2018 - 07:42 PDF icon योजना तथा आयोजना.pdf