FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०।८१ को हिउँदे गाउँसभाबाट स्वीकृत भएका नयाँ योजना र रकमान्तर भएका योजनाहरूको सूची

८०/८१ 02/14/2024 - 12:29 PDF icon 2080.81 रकमान्तर.pdf, PDF icon 2080.81 नयाँ योजना.pdf

आ.व. २०८०/८१ को योजना तथा कार्यक्रमको सूची

८०/८१ 07/28/2023 - 15:08 PDF icon आ.व. २०८०/८१ को योजना तथा कार्यक्रमको सूची

आ.व. २०८०।८१ मा सञ्चालन हुने वडा स्तरीय योजनाहरूको सूची

७९/८० 07/11/2023 - 16:36 PDF icon आ.व. २०८०।८१ मा सञ्चालन हुने वडा स्तरीय योजनाहरूको सूची

१२ औ हिउँदे गाउँसभाबाट रकमान्तर गरिएको नयाँ योजनाहरू

७९/८० 04/19/2023 - 14:21 PDF icon १२ औ हिउँदे गाउँसभाबाट रकमान्तर गरिएको नयाँ योजनाहरू

१२ औ हिउँदे गाउँसभाबाट थप गरिएको नयाँ योजनाहरू

७९/८० 04/19/2023 - 14:20 PDF icon १२ औं हिउदेसभाबाट नया थप योजना.pdf

आ.व. २०७९-८० को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम (पालिकास्तर र वडास्तर)

७९/८० 09/01/2022 - 17:09 PDF icon आ.व. २०७९-८० को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम (पालिकास्तर र वडास्तर)

विशेषगाउँसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम तथा योजनाहरु

७८/७९ 03/05/2022 - 11:52 PDF icon विशेष गाउँसभा बैठक २०७७.०७८ द्वारा पारित भएका थप योजनाहरु.pdf, PDF icon विशेष गाउँसभा बैठक २०७७.०७८ द्वारा रकमान्तर भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को वडास्तरीय योजना सूची

७८/७९ 08/24/2021 - 15:40 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को वडागत योजना सूची.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को गाउँपालिका स्तरीय योजना सूची

७८/७९ 08/24/2021 - 15:39 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को गाउँपालिका स्तरीय योजना सूची

विशेष गाउँसभाबाट पारीत नयाँ योजनाहरु

७७/७८ 03/15/2021 - 12:33 PDF icon विशेष गाउँसभा बैठक २०७७.०७८ द्वारा पारित भएका थप तथा संशोधित योजना-1.pdf

बिशेष गाउँसभाबाट पारित योजना तथा संशोधित योजना

७७/७८ 03/15/2021 - 12:32 PDF icon विशेष गाउँसभा बैठक २०७७.०७८ द्वारा पारित भएका थप तथा संशोधित योजना.pdf

वडा स्तरीय योजना सूचीः २०७७-७८

७७/७८ 08/02/2020 - 13:05 PDF icon चिचिला वडा स्तरीय योजना

गाउँपालिका स्तरीय योजनाः २०७७-७८

७७/७८ 07/31/2020 - 12:48 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय योजना

आ.व.२०७६/७७ को थप नयाँ योजनाहरुको सूची

७६/७७ 05/22/2020 - 17:23 PDF icon योजनाहरुको सूची

आ.व. २०७६/०७७ को वडागत योजना सूची

७६/७७ 07/01/2019 - 16:00 PDF icon वडागत योजना सूची - २०७६-०७७

आ.व. २०७६/०७७ को गाउँपालिका स्तरीय योजना सूची

७६/७७ 07/01/2019 - 15:58 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय योजना सूचीहरु

आ.व. ७५/७६ को योजना तथा परियोजनाहरु

७५/७६ 08/02/2018 - 11:11 PDF icon योजना सूची २०७५-७६.pdf

योजना तर्जुमा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

७४/७५ 06/21/2018 - 21:58 PDF icon योजना तर्जुमा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

आ.व. ७५/७६ को लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस भएका योजना तथा परियोजनाहरु

७४/७५ 06/13/2018 - 07:58 PDF icon योजनाहरु.pdf

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय योजनाहरु

७४/७५ 05/17/2018 - 07:42 PDF icon योजना तथा आयोजना.pdf