FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वतः प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ( सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना ८०/८१ 04/14/2024 - 12:31 PDF icon स्वतः प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ( सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगती विवरण ८०/८१ 01/11/2024 - 11:46 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन- २०७९।०८०.pdf
सूचनाको हक स्वतः प्रकाशन श्रवाण देखि मंसिरमसान्तसम्म ८०/८१ 12/25/2023 - 13:05 PDF icon सूचनाको हक स्वतः प्रकाशन श्रवाण देखि मंसिरमसान्तसम्म
आ.व. २०७९।८० को आय व्ययको विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । ८०/८१ 11/10/2023 - 17:16 PDF icon आ.व. २०७९।८० को आय व्ययको विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।
Short description of Chichila Rural Municipality ८०/८१ 11/06/2023 - 16:12 PDF icon Story of Chichila Rural Municipality.pdf
सूचनाको हक स्वतः प्रकाशन असारमसान्तसम्म ८०/८१ 07/18/2023 - 16:16 PDF icon सूचनाको हक स्वतः प्रकाशन असारमसान्तसम्म
जग्गा वर्गीकरण अभिलेख ७९/८० 07/10/2023 - 16:30 PDF icon जग्गा वर्गीकरण अभिलेख
चिचिला गाउँपालिकाको विभिन्न विषयगत समितिको नामवली सूची ७९/८० 05/07/2023 - 14:07 PDF icon samitiko name list.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ७९/८० 04/06/2023 - 17:20 PDF icon 2. suchanako right_ 2079_kartik_1_To_chaita.pdf
अन्तिम लेखा परीक्षण २०७८।७९ ७९/८० 01/13/2023 - 14:08 PDF icon लेखापरीक्षण.pdf

Pages