FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक स्वतः प्रकाशन असारमसान्तसम्म ८०/८१ 07/18/2023 - 16:16 PDF icon सूचनाको हक स्वतः प्रकाशन असारमसान्तसम्म
जग्गा वर्गीकरण अभिलेख ७९/८० 07/10/2023 - 16:30 PDF icon जग्गा वर्गीकरण अभिलेख
चिचिला गाउँपालिकाको विभिन्न विषयगत समितिको नामवली सूची ७९/८० 05/07/2023 - 14:07 PDF icon samitiko name list.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ७९/८० 04/06/2023 - 17:20 PDF icon 2. suchanako right_ 2079_kartik_1_To_chaita.pdf
अन्तिम लेखा परीक्षण २०७८।७९ ७९/८० 01/13/2023 - 14:08 PDF icon लेखापरीक्षण.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ७९/८० 11/01/2022 - 14:34 PDF icon 1. suchanako right_ 2079_04_1_To_Ashoj masanta.pdf
आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक प्रगति विवरण ७८/७९ 10/23/2022 - 12:38 PDF icon आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक प्रगति विवरण
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको खर्च विवरण-२०७८।०७९ ७९/८० 10/21/2022 - 12:47 PDF icon संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको खर्च विवरण-२०७८।०७९
गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी विवरण ७९/८० 10/21/2022 - 11:25 PDF icon कर्मचारी विवरण
राजश्व सुधार कार्य योजना,२०७९ ७९/८० 10/21/2022 - 11:05 PDF icon राजश्व सुधार योजना, २०७९

Pages