FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अन्तिम लेखा परीक्षण २०७८।७९ ७९/८० 01/13/2023 - 14:08 PDF icon लेखापरीक्षण.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ७९/८० 11/01/2022 - 14:34 PDF icon 1. suchanako right_ 2079_04_1_To_Ashoj masanta.pdf
आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक प्रगति विवरण ७८/७९ 10/23/2022 - 12:38 PDF icon आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक प्रगति विवरण
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको खर्च विवरण-२०७८।०७९ ७९/८० 10/21/2022 - 12:47 PDF icon संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको खर्च विवरण-२०७८।०७९
गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी विवरण ७९/८० 10/21/2022 - 11:25 PDF icon कर्मचारी विवरण
राजश्व सुधार कार्य योजना,२०७९ ७९/८० 10/21/2022 - 11:05 PDF icon राजश्व सुधार योजना, २०७९
संगठनात्मक विवरण ७९/८० 09/09/2022 - 12:32
मेलमिलाप कर्ताको नामावलीहरु- ७८/७९ 03/30/2022 - 19:38 PDF icon मेलमिलाप कर्ताको नामावलीहरु
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित ७८/७९ 03/20/2022 - 17:44
चिचिला गा.पा. अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन (वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक भवन, खेल मैदान आदी) का लागि जग्गा दान गर्ने जग्गा दाताहरुको नामावली ७८/७९ 02/11/2022 - 15:18

Pages