FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र संचालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 01/20/2023 - 13:25 PDF icon ८. कृषि बजारको मापदण्ड.pdf
सार्वननिक जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 10/21/2022 - 12:29 PDF icon २. सार्वननिक जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९।०८० ७९/८० 10/21/2022 - 12:26 PDF icon आर्थिक विधेयक -२०७९।०८० - Final.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ ७९/८० 10/21/2022 - 12:24 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९
चिचिला-गाउँपालिका-संघ-संस्था-दर्ता-ऐन-२०७९ ७९/८० 09/02/2022 - 09:48 PDF icon चिचिला-गाउँपालिका-संघ-संस्था-दर्ता-ऐन-२०७९-राजपत्र.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 09/02/2022 - 09:46 PDF icon १. राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय ऐन २०७५ ७४/७५ 09/02/2022 - 09:45 PDF icon 5. स्थानीय तहको प्रशासकीय ऐन २०७५.pdf
न्यायीक समितिको न्याय सम्पादनका ऐन, २०७५ ७४/७५ 09/02/2022 - 09:44 PDF icon 4. न्यायीक समितिको न्याय सम्पादनका ऐन.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 09/02/2022 - 09:43 PDF icon 3.स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७४/७५ 09/02/2022 - 09:42 PDF icon 2. आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf

Pages