FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फुसको छानो हटाउने सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/06/2024 - 13:15 PDF icon ५ । फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम, २०८०.pdf
चिचिला गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि/बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० (पहिलो संशोधन) ८०/८१ 02/06/2024 - 11:37 PDF icon चिचिला गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि/बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० (पहिलो संशोधन)
एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/04/2024 - 11:29 PDF icon एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
विपन्न नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ (पहिलो संशोधन) ८०/८१ 01/28/2024 - 12:28 PDF icon ६ विपन्न नागिरक आवास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९.पहिलो संशोधन.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०७५ ८०/८१ 01/28/2024 - 12:23 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०७५
धान बाली क्षतिको राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 01/27/2024 - 15:53 PDF icon धान बाली क्षतिको राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
ब्याकहू लोडर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/07/2023 - 11:37 PDF icon ब्याक लोडर.pdf
चिचिला गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ७९/८० 07/05/2023 - 16:33 PDF icon चिचिला गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०
आर्थिक ऐन, २०८० संशोधन ७९/८० 05/05/2023 - 12:28 PDF icon आर्थिक विधेयक -२०७९।०८० - Final.pdf
गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (पहिलो संशोधन) ७८/७९ 05/02/2023 - 13:58 PDF icon ४. प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ पहिलो संधोन.pdf

Pages