FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

पासाङ नुर्बु शेर्पा

अध्यक्ष

chichilagaunpalika@gmail.com 9860354626

यदु कुमारी राई

उपाध्यक्ष

chichilagaunpalika@gmail.com 9842962783

चन्द्र बहादुर गुरुङ

वडाध्यक्ष

chichilawardone@gmail.com 9862193818

मिर बहादुर राई

वडाध्यक्ष

chichilawardtwo@gmail.com 9852099511

गजेन्द्र कुमार राई

वडाध्यक्ष

chichilawardthree@gmail.com 9841403575

हर्क बहादुर गुरुङ

वडाध्यक्ष

chichilawardfour@gmail.com 9849579010

मन बहादुर राई

वडाध्यक्ष

chichilawardfive@gmail.com 9741753392