FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा ईलेक्ट्रिसियन पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा

पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशनका लागि दरभाऊ पेश सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने सूचना ।

पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशनका लागि दरभाऊ पेश सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने सूचना ।

करार सेवामा कार्यालय सहयोगी पद विज्ञापन गरीएको बारे ।

करार सेवामा का.स. 

दस्तावेज: 

पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकालाई अल्पकालीन रोजगार

पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकालाई अल्पकालीन रोजगार