FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सन्तोष राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सामान्य प्रशासन शाखा rai23.ksantosh@gmail.com 9843709889
बासु कोइराला शिक्षा अधिकृत (आठौं तह) शिक्षा शाखा 9852058687
जुद्ध बहादुर राई स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा juddharai2027@gmail.com ९८४२३३६२७०
रमिला चापागाई अधिकृतस्तर सातौं प्रशासन शाखा ९८४२४८०७५३
दिर्घमान राई प.से.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८४०४६६२८५
ई. जोशन गुरुङ सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि शाखा ito.chichilamun@gmail.com
यासा लिम्बु कृषि अधिकृत कृषि विकास शाखा 9843973338
नवराज कट्‍वाल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा nabarajkatwal2016@gmail.com 9852850600
विशाल कटुवाल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा bishalk8wal@gmail.com 9842147978
उज्वल बस्नेत अन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन ९८४२१३०२९०
प्रभा राई प्रा.स. शिक्षा शाखा ९८६२४०७८२३
शुस्मा खड्का ना.सु ५ न. वडा सचिव chichilawardfive@gmail.com
राज राई सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
महेन्द्र राई स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा raimahendra164@gmail.com ९८६३९९०९०९
शेर्चेमा शेर्पा MIS Operator पञ्जिकरण शाखा serchema.sherpa@gmail.com
सिता गुरुङ स्टाफ नर्स स्वास्थ्य शाखा sitagurung4568@gmail.com
चन्द्र बहादुर गुरुङ खरिदार १ न. वडा सचिव chichilawardone@gmail.com
रविन विश्वकर्मा ना.प.से.प्रा. पशु सेवा शाखा 9840930939
सजन विश्वकर्मा ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा इकाई ९८६०८१९१६३
लोकेन्द्र बहादुर राई फिल्ड सहायक पञ्जिकरण शाखा rlokendra29@gmail.com 9862139737
दावा साङ्गे शेर्पा अ.सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा
गौरब थापा अ.सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६२०२९३६६
रु्द्र बहादुर घिमिरे सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा rudraadd@hotmail.com
ज्ञान बहादुर तामाङ अ.सब-ईन्जिनियर
जितेन्द्र कुलुङ राई सव इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र 9863496856
कम्प्युटर अपरेटर उमेश घले कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा umeshghale800@gmail.com 985-2051862
मनि कुमार राई अ.सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा
लुकेश कुमार घले रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र 9840845749
बिनिका पौड्याल रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र
रिता रेउले मेडपा सहजकर्ता
मोति वपाल मेडपा सहजकर्ता
गोविन गुरुङ ईलेक्ट्रिसियन सूचना प्रविधि शाखा gobingurung121@gmail.com 9849517514
तिर्सना राई अ.हे.व. दिदिङ स्वास्थ्य केन्द्र tirsanarai9@gmail.com
ममिता राई अ.न.मी. दिदिङ स्वास्थ्य केन्द्र rai962339@gmail.com
प्रमिशा राई अ.न.मी. दिदिङ स्वास्थ्य केन्द्र pramisha713@gmail.com

Pages