FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ceo, Shukra Debi Rai शुक्रादेबी राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सामान्य प्रशासन शाखा shukradevi.mail7@gmail.com ९८६०२७५७९६
बासु कोइराला शिक्षा अधिकृत (आठौं तह)
जुद्ध बहादुर राई स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८४२३३६२७०
दिर्घमान राई प.से.प्रा. पशु सेवा इकाई ९८४०४६६२८५
Comp_officer ई. जोशन गुरुङ सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि शाखा ito.chichilamun@gmail.com
shanta Lumba शान्ता लुम्बा सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन शाखा suchanaadhikari@chichilamun.gov.np 9842260474
Arvind Kmr Jha अरविन्द कुमार झा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा arbindjha977@gmail.com 9862557888
विशाल कटुवाल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
बिमल वानियाँ कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा bimalbaniya08@gmail.com 9842169645
उज्वल बस्नेत अन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन ९८४२१३०२९०
प्रभा राई प्रा.स. शिक्षा शाखा ९८६२४०७८२३
शुस्मा खड्का ना.सु ५ न. वडा सचिव chichilawardfive@gmail.com
राज राई सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
महेन्द्र राई स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८६३९९०९०९
शेर्चेमा शेर्पा कम्प्युटर अपरेटर पञ्जिकरण शाखा
चन्द्र बहादुर गुरुङ खरिदार १ न. वडा सचिव chichilawardone@gmail.com
सिता गुरुङ स्टाफ नर्स स्वास्थ्य शाखा
सजन विश्वकर्मा ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा इकाई ९८६०८१९१६३
तेन्जिङ शेर्पा सव ओभरसियर
गौरब थापा सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८६२०२९३६६
रु्द्र बहादुर घिमिरे सव ओभरसियर
ज्ञान बहादुर तामाङ सव ओभरसियर
दिल राज पौडेल कार्यालय सहयोगी
तेज बहादुर राई कार्यालय सहयोगी
भिम लाल गुरुङ कार्यालय सहयोगी