FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
शुक्रादेबी राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सामान्य प्रशासन शाखा ९८६०२७५७९६
Comp_officer ई. जोशन गुरुङ सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि शाखा ito.chichilamun@gmail.com
दिल राज पौडेल कार्यालय सहयोगी
दिर्घमान राई प.से.प्रा. पशु सेवा इकाई ९८४०४६६२८५
तेज बहादुर राई कार्यालय सहयोगी
सजन विश्वकर्मा ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा इकाई ९८६०८१९१६३
भिम लाल गुरुङ कार्यालय सहयोगी
गौरब थापा सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८६२०२९३६६
santosh ghimire ई. सन्तोश घिमिरे इन्जिनियर भौतिक तथा पूर्वाधार शाखा erghimires@gmail.com 9840072239
santosh rai सन्तोष राई सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन शाखा chichilagaunpalika@gmail.com 9843709889
Arvind Kmr Jha अरविन्द कुमार झा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा arbindjha977@gmail.com 9862557888
बिमल वानियाँ कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा bimalbaniya08@gmail.com 9842169645
शान्ता लुम्बा ना.सु सामान्य प्रशासन शाखा ९८४२२६०४७४
उज्वल बस्नेत अन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन ९८४२१३०२९०
महेन्द्र राई स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८६३९९०९०९
प्रभा राई प्रा.स. शिक्षा शाखा ९८६२४०७८२३
सिता गुरुङ स्टाफ नर्स स्वास्थ्य शाखा
जुद्ध बहादुर राई स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८४२३३६२७०
प्रतिमा पोखरेल खरिदार महिला विकास शाखा ९८४२१४४९२७