FAQs Complain Problems

७६/७७

विनियोजन ऐन, २०७७

विनियोजन ऐन, २०७७ चिचिला गाउँपलिका

जिल्ला भरीका जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका २०७७/७८

 सङ्न्यूखुवासभा जिल्नला भरीको जग्गाको न्यूनतम तम मूल्याङ्कन पुस्तिका २०७७/७८