FAQs Complain Problems

७७/७८

पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकालाई अल्पकालीन रोजगार

पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकालाई अल्पकालीन रोजगार

Invitation Bids for Construction of Hirak Park

Invitation Bids for construction of Hirak park, chichila ward no. 4, Chichila Rural Municipality. Sankhuwasabha.

आ.व. २०७८।७९ को लागि विषयगत समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धमा।

आ.व. २०७८।७९ विषयगत समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धमा।

विवरण तयार गर्ने सम्बन्धमा ।

आ.व. २०७८।७९ को लागि विवरण तयार गर्ने सम्बन्धमा ।