FAQs Complain Problems

भूल सुधार सम्बन्धमा ।

चिचिला गाउँपालिकाले मिति २०७७/१०/१३ गते मध्यान्ह राष्ट्रीय दैनिकमा प्रकाशित Invitation for Bids for Construction of Gumba Kaptane Kuwapani Khanepani Yojana शिर्षकको विज्ञापनमा First Date of publication:2077/10/13 हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले भूल सुधार गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: