FAQs Complain Problems

नि.मा.शि. तह (गणित/विज्ञान) करार सेवामा शिक्षक पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा ।

नि.मा.शि. तह (गणित/विज्ञान) करार सेवामा शिक्षक पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा ।

नि.मा.शि. तह (गणित/विज्ञान) करार सेवामा शिक्षक पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: