FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

चिचिला गाउँपालिकाको भवन निर्माण कार्यको लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको बारे ।

चिचिला गाउँपालिकाको भवन निर्माण कार्यको लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको बारे ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation of Bid for Chichila-Devitar

Invitation of Bid for Chichila--Matyspokhari-Devitar

सिल्बन्दी बोलपत्र (Supply of Computer and Printer) सम्बन्धी सूचना

Supply of Computer and Printer.