ग्यालरी

चिचिला गाउँपालिकाले एकिकृत सम्पत्ति कर लागु गरे सगै, वडाका कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दै 

मिति: 12/20/2018 - 12:08
ipt-training

स्थानिय तहको संगठानात्मक स्वरुप तथा दरबन्दि तेरिज

मिति: 06/05/2018 - 13:01

साबिक दिदिङ गा बि स. वाड १,२,३ बाट गाउँपालिका कार्यालय  चिचिला बजार जोड्ने ७ Km मोटर बाटो  उत्द्याटन कार्यक्रम

मिति: 05/15/2018 - 21:42
डेवा बजार मोटर बाटो उत्द्याटन
मिति: 10/04/2017 - 21:41

Pages