FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Name list of qualified scholarship holders from Arun3 Hydropower

दस्तावेज: 

एम्बुलेन्स सेवा ५० % छुट सम्बन्धी सूचनाा ।

मङ्गलवार साप्ताहिक बजार लाग्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

रंगशालाको लागि जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३ दिने सूचना ।

चिचिला गाउँपालिकाको रंगशाला जग्गा व्यवस्थापनको लागि ३० दिने सार्वजनिक सुचना 

दस्तावेज: