FAQs Complain Problems

२८ जना नव विभिन्त तहमा शिक्षक नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना शिक्षकहरुलाई विभिन्न तहहरुमा नियुक्ति गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष: