FAQs Complain Problems

७६/७७

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 

दस्तावेज: 

वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता सम्बन्धी सूचना

वैदेशिक रोजगार बोर्ड आर्थिक सहायता 

दस्तावेज: 

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

करार सेवामा विभिन्न पदको परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा