सूचना

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना शिक्षकहरुलाई विभिन्न तहहरुमा नियुक्ति गरेको छ ।

दस्तावेज:
मिति: 09/18/2018 - 10:34

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना करार सेवामा  विभिन्न तहहरुमा शिक्षक नियुक्ती गरेको छ ।

दस्तावेज:
मिति: 09/16/2018 - 16:25

चिचिला गाउँपालिकाको आ.व. ७५/७६ को लागि गाउँ सभाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐन

मिति: 09/03/2018 - 14:11

यस  चिचिला गाउँपालिकामा करार सेवामा शिक्षक पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना प्रकाशित । 

मिति: 08/15/2018 - 16:35

चिचिला गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकहरुमा एकिकृत सम्पत्ति कर लागू गरिने तथा फाराम भर्ने सम्बन्धमा 

दस्तावेज:
मिति: 08/14/2018 - 17:56

Pages