सूचना तथा समाचार

२८ जना नव विभिन्त तहमा शिक्षक नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना शिक्षकहरुलाई विभिन्न तहहरुमा नियुक्ति गरेको छ ।

छनौट भएका शिक्षकहरुको नामावाली तथा सिफारिस भएको विद्यालयहरु

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना करार सेवामा  विभिन्न तहहरुमा शिक्षक नियुक्ती गरेको छ ।

करार सेवामा शिक्षक पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

यस  चिचिला गाउँपालिकामा करार सेवामा शिक्षक पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना प्रकाशित । 

एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धमा

चिचिला गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकहरुमा एकिकृत सम्पत्ति कर लागू गरिने तथा फाराम भर्ने सम्बन्धमा 

Pages