सूचना तथा समाचार

युवा स्वारोजगार कार्यक्रम (कृषि सेवा इकाई / पशु सेवा एकाई) सम्बन्धी सूचना

चिचिला गाँउपालिका आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार युवा स्वारोजगार कार्यक्रम (पशु सेवा / कृषि सेवा)

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

करार शिक्षक पदपूर्तीको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

२८ जना नव विभिन्त तहमा शिक्षक नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना शिक्षकहरुलाई विभिन्न तहहरुमा नियुक्ति गरेको छ ।

छनौट भएका शिक्षकहरुको नामावाली तथा सिफारिस भएको विद्यालयहरु

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना करार सेवामा  विभिन्न तहहरुमा शिक्षक नियुक्ती गरेको छ ।

Pages