सूचना तथा समाचार

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

करार शिक्षक पदपूर्तीको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

२८ जना नव विभिन्त तहमा शिक्षक नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना शिक्षकहरुलाई विभिन्न तहहरुमा नियुक्ति गरेको छ ।

छनौट भएका शिक्षकहरुको नामावाली तथा सिफारिस भएको विद्यालयहरु

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना करार सेवामा  विभिन्न तहहरुमा शिक्षक नियुक्ती गरेको छ ।

करार सेवामा शिक्षक पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

यस  चिचिला गाउँपालिकामा करार सेवामा शिक्षक पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना प्रकाशित । 

Pages