FAQs Complain Problems

छनौट भएका शिक्षकहरुको नामावाली तथा सिफारिस भएको विद्यालयहरु

चिचिला गाउँपालिकाले २८ जना करार सेवामा  विभिन्न तहहरुमा शिक्षक नियुक्ती गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष: