FAQs Complain Problems

एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धमा

चिचिला गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकहरुमा एकिकृत सम्पत्ति कर लागू गरिने तथा फाराम भर्ने सम्बन्धमा 

आर्थिक वर्ष: